O firmie

Bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona przeciwpożarowa, to niezwykle ważny i istotny element każdej firmy. P.W. Dariusz Karczewski świadczy kompleksową obsługę firm, w zakresie BHP i PPOŻ. Zapewniam fachową obsługę Klientów, wysoki poziom obsługi i indywidualne podejście do każdego partnera. Doskonale znam potrzeby grupy docelowej i robię wszystko, by sprostać jej oczekiwaniom. Obsługujemy klientów głównie z Wągrowca, Nakła, Żnina i okolic.

Jeśli chcesz, by miejsce pracy, które stworzyłeś było: bezpieczniejsze, zdrowsze oraz przyjazne Twoim pracownikom, oszczędzając tysiące złotych rocznie zgłoś się do Nas!

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP:

 • Obsługa firm w zakresie BHP
 • Szkolenia BHP dla wszystkich grup pracowniczych
 • Pełnienie obowiązków zewnętrznej służby BHP
 • Przeprowadzania kontroli BHP w zakładach pracy
 • Opracowywanie dokumentacji powypadkowej
 • Analiza stanu BHP
 • Opracowanie "Teczki BHP"
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Kontrola obiektów placówek oświatowych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa
 • Podstawowe usługi informatyczne
 • Dokumentacja BHP

  Jeżeli nie masz czasu, bądź jesteś małą firmą i nie posiadasz pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy zrobimy to za Ciebie.
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Powypadkowa
 • Przeglądów stanu BHP
 • Audytu na życzenie klienta (spełnienia warunków z zakresu BHP i PPOŻ.)
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • Obowiązki firm

  Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, by właściwie chronić zdrowie i życie zatrudnionych pracowników? Jakich czynności powinien dopilnować pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy? Obowiązki w zakresie BHP wynikają z Działu Dziesiątego Kodeksu pracy.

  Wg kodeksu pracy:

 • Szkolenie okresowe dla pracodawcy i innych osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie wstępne bhp dla pracowników nowozatrudnionych
 • Szkolenie okresowe pracowników
 • Instrukcje BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska
 • Założenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Pozostałe wymagania dla pracodawców w zależności od branży są przedstawiane na piśmie po audycie wstępnym, który przeprowadzamy na początku współpracy.

  Stały nadzór BHP

  Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

  W ramach świadczenia stałych usług BHP na rzecz zakładów pracy proponuje:

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • Doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • Sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
 • Udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • Pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
 • Chcesz z Nami współpracować?

  Każdy Twój projekt jest dla Nas ważny.

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  Dariusz Karczewski
  Nowa 16
  89-240 Kcynia
  NIP: 558-158-51-27
  tel. 790-604-626
  e-mail: info@karczewski-bhp.pl